IMPEL Logo

Minimální kritéria kontrol: Plánování a podávání zpráv

1998 - 1999

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Základní informace

IMPEL dokončil sérii pokynů k minimálním kritériím pro inspekce, které poskytly základy pro nařízení RMCEI, a vydal referenční příručku pro inspekce životního prostředí. Pokyny zahrnují následující dokumenty:

  • Všeobecné zásady (listopad 1997)
  • Frekvence inspekcí (prosinec 1998)
  • .
  • Samokontrola provozovatele (prosinec 1998)
  • .
  • Plánování a podávání zpráv o inspekcích (červen 1999)

Popis projektu

Inspekční orgány by měly připravit plány inspekčních programů. Ty by měly zahrnovat příslušné cíle daného orgánu a zohledňovat několik klíčových prvků, jako jsou odvětví, která mají být kontrolována, dostupné zdroje, čas, který je k dispozici pro kontroly, četnost rutinních kontrol, reaktivní kontroly a stanovení priorit.

Inspekční orgány by také měly připravovat zprávy o inspekčních programech pro jednu nebo více cílových skupin, jako je veřejnost nebo zákonodárce (pro zpětnou vazbu k legislativě). Uvádí se několik cílů takových zpráv, které se budou lišit v závislosti na cílové skupině. Navrhují se klíčové prvky zpráv, jako je počet provedených inspekcí, úroveň shody a úroveň úspěšnosti při plnění požadavků plánu.

Dobrou praxí by bylo zpřístupnit plány a zprávy veřejnosti. Jsou předloženy návrhy týkající se dostupnosti a šíření plánů a zpráv.

Number: 1999/03 – Status: Dokončeno – Period: 1998 - 1999 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter