IMPEL Logo

Národní iniciativa vzájemného hodnocení (NPRI)

2019

Průběžně

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit základ pro rozvoj autonomních činností vzájemného hodnocení v národních sítích orgánů a agentur životního prostředí. Může být využit jako nástroj ke zlepšení vlastních výkonů prostřednictvím dialogu, společné konfrontace a sdílení dobré praxe mezi kolegy patřícími do stejné sítě.

NPRI byla uznána jako silný nástroj, který může napomoci rozvoji iniciativy EU v oblasti EÚD prostřednictvím především díky svému potenciálu v oblasti zavádění osvědčených a nejlepších postupů a homogenizace,

Cílem fáze I projektu bylo vytvořit rámec, v němž by se tento druh iniciativ měl konat: Proces vzájemného hodnocení byl studován jako obecný a flexibilní systém na základě zkušeností významných mezinárodních organizací, které jej již používají. Díky práci projektového týmu NPRI mají národní sítě přístup ke všem informacím a schématům, aby mohly z vlastní iniciativy a vlastními prostředky zahájit provádění vzájemných hodnocení. IMPEL je ochoten podpořit rozvoj této praxe, kterou lze přizpůsobit charakteristikám a potřebám samotné sítě.

V druhé fázi projektu byla dále studována důležitá témata, která mají posílit realizaci iniciativy. Byl zdůrazněn význam struktury na národní úrovni, která by měla být zodpovědná za rozvoj činností v oblasti vzájemného hodnocení, a toto téma bylo následně zkoumáno. Byl prohlouben návrh rámce pro vzájemné hodnocení, který vychází ze stanoveného rozsahu iniciativy. Rovněž bylo zváženo institucionální a společenské prostředí, v němž síť působí. Byl učiněn závěr, že při plánování vzájemného hodnocení je nezbytné co nejdříve provést analýzu zúčastněných stran, aby bylo zřejmé, kdo jsou partneři, kteří by měli být zapojeni do realizace výsledků vzájemného hodnocení z důvodu jejich zájmu a/nebo pravomocí. Dále bylo zkoumáno školení týmu provádějícího peer review, které je základním krokem k dosažení potřebného standardu kvality.

Cílem fáze III projektu NPRI, je podpořit země, které chtějí vytvořit vlastní systém vzájemného hodnocení nebo chtějí zlepšit systém, který již používají. Projektový tým je rovněž k dispozici pro podporu samotné organizace a provádění vzájemných hodnocení.

Související soubory/informace

 

  • Prezentace-Závěrečný seminář NPRI-fáze 2
  • COM(2018) 10 final (Akce 1 “Zlepšit nasazení odborných znalostí v oblasti zajišťování souladu s předpisy v oblasti životního prostředí v celé EU prostřednictvím vzájemných hodnocení, společných donucovacích opatření, návštěv zaměřených na zajišťování souladu a využívání nástroje TAIEX-EIR Peer2Peer”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Průběžně – Period: 2019 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter