IMPEL Logo

Konference o dodržování předpisů v oblasti životního prostředí v sítích

2016 - 2016

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Existují dvě hlavní témata, která vedou k potřebě této konference:

  1. Posílit spolupráci v rámci řetězce vymáhání práva a,
  2. podpořit další inovace v oblasti dodržování předpisů a prosazování práva.

Myšlenka konference o sítích je nezbytná, pokud chceme prozkoumat a hledat způsoby, jak zlepšit řetězec prosazování práva jako celek. Za tímto účelem je třeba zajistit další koordinaci se sesterskými organizacemi: EU FJE (síť soudců EU) a ENPE (síť státních zástupců EU) a se sítí ENVI CrimeNet.

Cílem je poukázat na případové studie dobré spolupráce a osvědčených postupů mezi povolovacími orgány / inspektory, státními zástupci, soudci a policisty. Představíme získané zkušenosti a případové studie, kde by věci mohly být lepší, a také to, co můžeme všichni udělat pro zlepšení ochrany životního prostředí. Zvláštní důraz by měl být v rámci zasedání konference kladen na vazby a komunikaci mezi jednotlivými částmi řetězce.

Na pozadí problémů se zdroji, s nimiž se potýká mnoho agentur & a organizací zabývajících se prosazováním práva, musíme všichni zavádět chytřejší a efektivnější způsoby využívání našich omezených rozpočtů a personálních zdrojů. Konference se proto bude snažit poukázat na oblasti inovací v oblasti dodržování předpisů a vymáhání práva v celém řetězci.

V obecné rovině je lepší, hlubší spolupráce mezi sítěmi jasným cílem a záměrem
nás všech. Budeme usilovat o lepší vzájemnou komunikaci a spolupráci na
strukturovanějším základě s tím, že budoucí společné projekty by mohly být realizovány na
pravidelnější bázi. Z hlediska IMPEL’konkrétněji je žádoucím výsledkem zpětná vazba a příspěvek k práci, kterou jsme prováděli na pochopení ‘výzvy k implementaci’. Jinými slovy, jaké jsou klíčové mezery v implementaci a prosazování práva životního prostředí v Evropě a
co můžeme udělat a co děláme, abychom tyto mezery zaplnili. Oblasti, na které konference upozornila v oblasti prosazování a inovací, by měly podnítit a nabídnout řešení, jak některé z těchto mezer zaplnit.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2016/24 – Status: Dokončeno – Period: 2016 - 2016 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter