IMPEL Logo

Regulace těžby ropy a zemního plynu na pevnině

2015 - 2019

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Intenzivní veřejná debata o odvětví těžby břidlicového plynu přitáhla pozornost k celému odvětví těžby ropy a zemního plynu na pevnině, k tomu, jak je regulováno a co je považováno za osvědčené postupy v tomto odvětví.

Regulační rámec EU nedávno posoudila Evropská komise (EK), která zveřejnila ‘Doporučení’ pro minimální zásady těžby uhlovodíků (včetně břidlicového plynu) pomocí hydraulického štěpení se záměrem přezkoumat jeho provádění v srpnu 2015. Tato práce se však nezabývala stávajícími postupy v odvětví těžby ropy a zemního plynu na pevnině.

Dále byla zahájena komplexní revize BREF pro nakládání s odpady ze směrnice o těžebním průmyslu, která bude poprvé zahrnovat doporučení, aby zahrnovala odpady pocházející z pobřežního ropného a plynárenského průmyslu – jak konvenčního, tak nekonvenčního.

Zveřejnění doporučení EK (a nadcházející revize v roce 2015) spolu s probíhající revizí BREF jsou důležitými milníky při určování budoucího směru regulace pobřežního ropného a plynárenského průmyslu v Evropě.

Fáze I &; II

Tato první fáze projektu měla za cíl prozkoumat stávající osvědčené postupy v širším odvětví těžby ropy a zemního plynu na pevnině v Evropě s cílem poučit se a určit osvědčené postupy v jednotlivých členských státech.

Cíle projektu:

 • Identifikovat společné přístupy a legislativní výklady v členských státech k provádění směrnic EU pro odvětví těžby ropy a zemního plynu na pevnině
 • .
 • Identifikovat osvědčené postupy (BAT) v odvětví napříč různými regulačními režimy
 • .
 • Identifikovat případné mezery v regulačním procesu
 • .
 • Sdílet zkušenosti s prováděním, dodržováním, prosazováním a monitorováním různých aspektů odvětví (např. odpady, spalování, podzemní vody, využívání vody)
 • .

Fáze III

Cílem druhé fáze je navázat na práci z let 2015, 2016 a 2017 a mnohem podrobněji přezkoumat přístupy účastníků’ k řadě kritických otázek s cílem pokud možno definovat, sdílet a propagovat osvědčené postupy. Cílem projektu je pomoci regulačním orgánům, aby se cítily jistější při poskytování konzistentních a spolehlivých informací veřejnosti, průmyslu a tvůrcům politik. Může také zabránit zdvojování úsilí a podpořit konzistentní a přiměřenou regulaci v rámci sítě IMPEL i mimo ni. V neposlední řadě by mohla informovat a podpořit dialog s regulačními orgány v zemích, které nejsou členy IMPEL a které rozvinuly nebo rozvíjejí svůj průmysl.

Očekávané výsledky

 1. Soudržnější chápání environmentálních výsledků pobřežního ropného a plynárenského průmyslu’
 2. .
 3. Úplnější přehled o tom, co regulační orgány považují za osvědčené postupy v klíčových otázkách
 4. .
 5. Soulad v provádění a prosazování regulace u všech členů IMPEL
 6. .
 7. Rozšiřování kapacit regulačních orgánů
 8. Větší důvěra veřejnosti v regulační orgány a jejich rozhodnutí
 9. Užitečné a spolehlivé informace pro tvůrce politik a autory BREF

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2019 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter