IMPEL Logo

Přeprava plastového odpadu (předchozí čínský zákaz dovozu plastového odpadu)

2019

Průběžně

Popis a cíle projektu

Odhaduje se, že před rokem 2018 přijala Čína k využití 7 milionů tun plastového odpadu. Zavedením zákazu dovozu plastového odpadu způsobila Čína šok v celosvětovém obchodu s plastovým odpadem. Výsledný vytěsněný odpad byl většinou odeslán do sousedních asijských zemí. Většina těchto zemí nemá kapacitu na zpracování tohoto objemu v anESM. Je třeba získat další informace o těchto tocích odpadů, aby bylo možné lépe vzdělávat tvůrce politik a regulační orgány a zjistit konečný cíl těchto toků odpadů.

Změny Basilejské úmluvy o plastových odpadech mají vstoupit v platnost v lednu 2021. Zejména u zemí OECD mimo EU panuje určitá nejistota ohledně toho, jak budou tyto změny prosazovány. EU zavedla pozměňovací návrhy, které oproti znění Basilejské úmluvy zavádějí kontrolu dalších plastových odpadů v rámci zeleného seznamu. To má potenciál narušit trh v členských státech EU, které jsou blízko třetích zemí. Domníváme se, že větší vyjasnění kódů by bylo přínosem pro úředníky odpovědné za prosazování předpisů v celé Evropě, což by se mohlo sdílet i s příslušnými orgány mimo Evropu.

Cílem projektu je:

 • Pomoci příslušným orgánům při prosazování basilejských změn týkajících se plastových odpadů poskytováním dokumentovaných pokynů a pomoci prostřednictvím série webových seminářů.
 • Získat lepší přehled o konečných destinacích irského a evropského plastového odpadu.
 • Poskytnout regulačním orgánům lepší porozumění tokům plastového odpadu, zejména do asijských zemí, a interakci celních orgánů s WSR.

  Související soubory/informace

   

  • Směrnice 2008/98/ES o odpadech (rámcová směrnice o odpadech).
  • Směrnice (EU) 2018/851 (přepracované znění směrnice o odpadech).
  • Nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.
  • Nařízení (ES) č. 1418/2007 o přepravě odpadů uvedených na zeleném seznamu do některých zemí mimo OECD.
  • Směrnice (EU) 2019/904 o snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (směrnice o plastech na jedno použití).
  • Baselská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.
  • Rozhodnutí COP 14 (BC – 14/12), kterým se mění Úmluva s cílem posílit kontrolu přeshraničního pohybu plastových odpadů
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Průběžně – Period: 2019 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter