IMPEL Logo

Praktické uplatnění zásad zlepšování právní úpravy při zvyšování účinnosti a efektivity orgánů inspekce životního prostředí

2009

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Tento projekt IMPEL si kladl za cíl poskytnout praktická řešení a sdílet osvědčené postupy mezi inspekčními orgány v oblasti životního prostředí v Evropě, pokud jde o iniciativy ke zlepšení účinnosti a efektivity regulačních činností, jako je povolování a inspekce. Přínosem projektu bylo:

  • Sdílet osvědčené postupy a praktická řešení běžných problémů, s nimiž se potýkají inspekční orgány, což bude přínosné pro životní prostředí, podniky a veřejnost.
  • Poskytnout důkazy o výsledcích a účinnosti přístupů k lepší regulaci.
  • Informovat evropské a národní zákonodárce o osvědčených přístupech k provádění právních předpisů.

Bylo zjištěno několik trendů v přístupech k lepší regulaci:

  • Větší využívání alternativ k povolením na míru, např. všeobecně závazných podmínek.
  • Více důkazů o odvětvových přístupech, např. snaha dohodnout se na výkonnostních cílech nad rámec minimálních regulačních standardů.
  • Zjednodušení nebo integrace přístupů pro společnosti, které provádějí podobné činnosti na více místech.
  • Spojení různých typů inspekčních činností do jediného nebo harmonizovaného procesu, který zvyšuje soudržnost a snižuje náklady podniků a orgánů.
  • Identifikace příležitostí pro jiné inspektoráty nebo dokonce komerční organizace, aby se ujaly oblastí inspekční činnosti, kde je to efektivnější.
  • Relativně málo iniciativ obsahovalo posouzení zamýšlených přínosů týkajících se výsledků v oblasti životního prostředí nebo úspor nákladů pro podniky a regulační orgány.

 

Number: 2009/04 – Status: Dokončeno – Period: 2009 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter