IMPEL Logo

Projekt RDF (Refused Derived Fuel)

2017

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Palivo získané z odpadu (RDF) je odpadní palivo vyráběné drcením a dehydratací pevného odpadu. Skládá se především ze spalitelných složek komunálního a průmyslového odpadu, jako je papír, dřevo a plasty. RBP se v Evropské unii přepravuje ve velkém množství a používá se k výrobě energie a tepla.

Tento projekt bude studovat příslušné právní předpisy, zkoumat, jak se RBP vyrábí, jaké materiály se k výrobě používají a aspekty kvality různých používaných metod. Důležitými aspekty, které je třeba prozkoumat, je také způsob manipulace s RBP a jeho přeprava od výroby až po konečné využití. To umožní lépe porozumět otázkám souvisejícím s RBP a vypracovat společné pokyny např. k tomu, jak je RBP definována, jaký kód odpadu je použitelný a jaké informace a údaje jsou důležité pro kontrolu příslušných orgánů v procesu předchozího písemného oznámení.

Očekávané výsledky:

  • Výměna informací a údajů o výrobě, využití a přepravě RBP zúčastněnými členskými státy
  • .
  • Lepší porozumění otázkám souvisejícím s RDF, jako jsou definice, právní předpisy a prosazování
  • .
  • Vypracování pokynů pro konkrétní požadavky na předchozí písemné oznámení a souhlas s přepravou RBP
  • .
  • Stimulování jednotného uplatňování postupů předchozího písemného oznámení pro RBP mezi příslušnými orgány v členských státech
  • .

Number: 2017/08 – Status: Dokončeno – Period: 2017 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter