IMPEL Logo

Minikonference o regulační strategii

2017

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V různých iniciativách IMPEL Review (IRI) bylo zjištěno, že mnoho organizací nedokáže jasně formulovat svou zastřešující regulační strategii tak, aby s ní bylo možné jasně sladit veškerou regulační činnost. V metodice Doing the Right Things (Dělat správné věci) je rovněž uveden požadavek na stanovení kontextu a cílů, které by měly být sladěny s regulační strategií. Pochopením toho, jaké možnosti jsou k dispozici, budou regulační orgány schopny vytvořit/zpřesnit/rozvinout svou strategii.

Number: 2017/24 – Status: Dokončeno – Period: 2017 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter