IMPEL Logo

REMAS - Požadavky IMPEL na kritéria Remas

2004

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Tato zpráva byla vypracována s cílem zahrnout názory IMPEL’v rámci projektu Remas, a to zejména s ohledem na vývoj ‘Kritérií Remas’. Projekt Remas je spolufinancován programem EU LIFE-Environment, Agenturou pro životní prostředí Spojeného království, Skotskou agenturou pro ochranu životního prostředí, Institutem pro environmentální řízení a hodnocení a Irskou agenturou pro ochranu životního prostředí. Cílem projektu je dosáhnout konsensu o hodnotě nezávisle certifikovaného systému environmentálního řízení (EMS) pro regulační orgány v oblasti životního prostředí a zjistit, která dobrovolná opatření pro dodržování předpisů nejúčinněji chrání životní prostředí a proč. Kritéria ‘Remas’ jsou definována jako ty prvky EMS, které jsou považovány za klíčové pro zlepšení environmentálního chování a napomáhají regulaci.

 

Number: 2004/13 – Status: Dokončeno – Period: 2004 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter