IMPEL Logo

Podávání zpráv veřejnosti

2008 - 2009

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Cílem projektu bylo zjistit, jaké základní informace o prováděných kontrolách životního prostředí by měly být poskytovány veřejnosti a jakým způsobem lze tyto informace nejlépe poskytovat, zejména elektronickými prostředky (internet), a dát doporučení. V rámci projektu se podařilo zjistit, jaké informace jsou veřejnosti poskytovány a v jaké formě.

Number: 2008/04 – Status: Dokončeno – Period: 2008 - 2009 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter