IMPEL Logo

Databáze rizikových kritérií

2015 - 2015

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Projekt byl vypracován z důvodu silné poptávky po účinných nástrojích pro optimalizované kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů EU týkajících se lidské činnosti, a to nejen u velkých průmyslových podniků, ale i u dalších lidských činností. Kvalita životního prostředí závisí také na menších zařízeních a na zemědělství, s potenciálním a skutečným dopadem na složky životního prostředí, jako je ovzduší, půda, voda.

Cílem projektu je podpořit využívání nástrojů analýzy rizik ve všech odvětvích inspekcí životního prostředí jako nástroje pro optimalizaci využívání zdrojů inspekčních orgánů, a to prostřednictvím:

  • průběžného shromažďování a sdílení zkušeností o kritériích rizik a jejich použití pro obecnost inspekčních úkolů, a to prostřednictvím vytvoření webového nástroje přístupného inspekčním orgánům, který usnadní výběr kritérií dopadu, jež mají být použita v nástroji analýzy rizik;
  • rozšíření používání nástrojů analýzy rizik pro stanovení priorit inspekcí při řešení jiných zdrojů znečištění životního prostředí, než jsou činnosti IED a Seveso, prostřednictvím úpravy stávajících nástrojů nebo vytvoření nových nástrojů  a šíření technik.

Při realizaci projektu bude zvláštní pozornost věnována zajištění ukazatelů a parametrů zemědělských rizik, specifického nástroje analýzy rizik pro programování inspekcí v této oblasti.

Number: 2015/20 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2015 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter