IMPEL Logo

Série seminářů na téma "Poučení z průmyslových havárií

1999

Průběžně

Popis a cíle projektu

Sběr a analýza dat týkajících se průmyslových havárií jsou nezbytné pro prevenci nových havárií. Inspektoři potřebují mít k dispozici ilustrace nehodových situací, aby pochopili, co se skutečně stalo a jaká opatření byla v takových situacích nakonec přijata.

Od roku 1999 se konala řada seminářů o získaných zkušenostech, aby se usnadnilo šíření a výměna informací mezi inspekčními orgány členských států. Na těchto setkáních inspektoři představují vybrané nehody tak, že uvedou technický popis a výsledky provedené analýzy (přijatá opatření, organizační selhání, systémy nebo materiál, které selhaly, atd.) Rovněž podrobně uvádějí poučení z nehod a vlastní zkušenosti z průběhu nehody nebo po ní. Je možné uvést stručný přehled platných předpisů, soudních nebo organizačních subjektů. Je ponechán čas na diskusi mezi účastníky.

Cílem této série seminářů je pokračovat ve výměně zkušeností s haváriemi (výbuchy, požáry, znečištění atd.), které se týkají jak technických aspektů, tak platných předpisů, a posílit výměnu zkušeností mezi inspekčními orgány členských států a podpořit rozvoj osvědčených postupů.

Související soubory/informace

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Průběžně – Period: 1999 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter