IMPEL Logo

Konference o půdě

2015 - 2015

Dokončeno

Popis a cíle projektu

IMPEL pořádá v roce 2015 konferenci o půdě, jejímž cílem je výměna zkušeností a podpora zavádění osvědčených postupů v oblasti ochrany půdy mezi odborníky z praxe na úrovni EU. Kontextem je “Mezinárodní rok půdy (IYS)”, vyhlášený Organizací spojených národů na tento rok, a obecně příležitost rozvíjet iniciativy na zvyšování povědomí o ochraně této důležité složky životního prostředí.

Hlavními tématy, kterými se budou konference zabývat, jsou: Ochrana půdy a průmysl, zemědělství, hospodaření s půdou, zvyšování přírodních rizik, lesnictví, biologická rozmanitost a ekosystémy, shromažďování a správa informací o půdě.

Konference je zaměřena na shromáždění zkušeností, regulačního přístupu, problémů a řešení, aby bylo možné vyrovnat se s četnými výzvami v této oblasti; na tuto potřebu poukázala i nedávná studie Implementation Challenge IMPEL. Konference bude podkladem pro diskusi o stanovení priorit a projektů v oblasti půdy v programech IMPEL.

Konference se uskuteční 7. a 8. října 2015 na výstavě Expo v italském Miláně

 

Number: 2015/10 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2015 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter