IMPEL Logo

Strategická síťová spolupráce

2020

Průběžně

Popis a cíle projektu

Velká část práce klastru IMPEL Waste & TFS se zaměřuje na dodržování předpisů při přeshraničním pohybu odpadů. Protože velký objem přepravy odpadů směřuje do zemí mimo Evropu, je důležité mít dobré kontakty s orgány v těchto cílových zemích. Většina členů IMPEL má s těmito vzdálenými zeměmi minimální kontakty. Poškozování životního prostředí, jako je skládkování elektronického odpadu v Africe a skládkování plastů v Asii, je bohužel zcela běžné a jsme svědky velkého počtu strukturálních nezákonných přeprav. Trh je dynamický a v důsledku nedávného politického vývoje, jako je zákaz dovozu v Číně, a evropských orgánů se snaží držet krok s tím, jaká je situace v praxi. V těchto případech je nezbytná mezinárodní spolupráce.

Také účastníci IMPEL Waste & TFS se potýkají s rozdíly mezi evropskou směrnicí o odpadech a Basilejskou úmluvou, jako je klasifikace odpadů a omezení vývozu a dovozu. V případě nelegální přepravy navíc chybí strukturálně dobrá spolupráce mezi všemi orgány zemí na různých kontinentech. Pouze dobré sladění a komunikace mohou zabránit problémům a nelegální přepravě, rovným podmínkám, zlepšit postupy oznamování, repatriace odpadů do země původu a stíhání trestné činnosti v oblasti odpadů.

Na pomoc členům IMPELu se tým odborníků na odpady & TFS zaměřuje na podporu klastru a jeho projektů pomocí strategické strukturální efektivní spolupráce se sítěmi TFS mimo Evropu. Příkladem těchto sítí je asijská síť pro prevenci nelegálního přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů.

Žádaný výstup/výsledek:

  • Zprávy z konferencí, prezentace, seznamy účastníků a kontaktních osob.
  • Přehled o platných právních předpisech v zemích určení a licencovaných zařízeních v zemích určení.
  • Zlepšení vzájemného poznání’možností a omezení při prosazování a stíhání trestné činnosti v oblasti odpadů.
  • Pomoc členů IMPEL obecně nebo v jednotlivých případech.

Související soubory/informace

  • 1st Basilejská úmluva, Evropské nařízení o přepravě odpadů (WSR).
  • 2druhá Hongkongská úmluva, Evropské nařízení o recyklaci lodí.
  • 3rd Seznam třetích zemí Evropské WSR.
  • 4 Rámcová směrnice o odpadech.
  • 5 Rozšířená odpovědnost výrobce (např. OEEZ, obaly).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Průběžně – Period: 2020 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter