IMPEL Logo

STRATEGIE PRO OVĚŘOVÁNÍ VLASTNÍHO MONITOROVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ".

2021 - 2022

Dokončeno

Ve dnech 28. září a 11. října 2021 se konaly on-line semináře o samomonitorování emisí do ovzduší provozovateli, které pořádal projekt IED Implementation IMPEL. Workshopy byly zaměřeny na vlastní monitorování provozovatele, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, zaměřené na spolehlivost vlastního monitorování a jeho vykazování provozovateli (povinnými osobami).

Number: – Status: Dokončeno – Period: 2021 - 2022 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter