IMPEL Logo

Podpora implementace integrované metody hodnocení rizik (IRAM)

2014 - 2014

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Dne 6. ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice o průmyslových emisích (IED) a její ustanovení uvedená v čl. 80 odst. 1 musela být do dvou let transponována do vnitrostátního práva. Směrnice IED stanoví nové požadavky na kontrolu průmyslových zařízení, jak je popsáno v článku 23 směrnice. Povinnosti týkající se rutinních inspekcí v oblasti životního prostředí představují pro členské státy EU novou výzvu. IMPEL již vyvinul integrovanou metodu hodnocení rizik (IRAM) v rámci projektu IMPEL easyTools jako nástroj, který má členským státům pomoci splnit požadavky článku 23 IED. Vývoj integrované metody posuzování rizik (IRAM) a souvisejícího IT nástroje jasně ukázal, že nástroj pro posuzování rizik by měl být používán nejen pro inspekce IED, ale také pro inspekce podle směrnice Seveso a RMCEI.

V souladu s tím byly stanoveny dva hlavní cíle:

  1.  usnadnit v členských státech zavedení IRAM pro různé druhy inspekcí a souvisejících úkolů, jak je uvedeno v platných nebo připravovaných evropských právních předpisech;
  2.  Zajistit, aby pravidla pro provádění inspekcí v oblasti životního prostředí byla v členských státech uplatňována stejně, aby bylo dosaženo rovných podmínek, které Rada EU prosazuje v 7° EAP, a aby byla prováděna s novými evropskými předpisy.

 

Number: 2014/11 – Status: Dokončeno – Period: 2014 - 2014 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter