IMPEL Logo

Projekt TFS Seaport I-II

2003 - 2006

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Cílem těchto projektů bylo zlepšení evropského prosazování nařízení o přepravě odpadů, jak je stanoveno v nařízení EU č. 259/93 a v Basilejské úmluvě, a to zlepšením spolupráce mezi donucovacími orgány.

Projekty identifikovaly několik úrovní zlepšení. V zúčastněných přístavech byla vytvořena a ve druhé fázi rozšířena síť donucovacích orgánů. Tato síť slouží k výměně informací o porušování nařízení, rozdílech ve výkladech a znalostech v oblasti prosazování. Ještě důležitější je, že síť byla využita k plánování skutečných společných činností v oblasti prosazování. Byly vypracovány a používány standardní metody prosazování, stanoveny společné priority a prováděny společné akce. Projekt tak významně přispěl jak k integritě vnitřního trhu (s odpady), tak k environmentálním cílům, které stojí za evropskou regulací přepravy odpadů. V blízké budoucnosti bude následovat druhý projekt, který bude vycházet ze zkušeností získaných v rámci prvního projektu a z většího počtu zúčastněných přístavů.

Související soubory/informace

Přístav I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Dokončeno – Period: 2003 - 2006 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter