IMPEL Logo

Projekt Velký/Malý TFS

2021

Průběžně

Popis a cíle projektu

Za několik let a několik projektů IMPEL iniciátoři projektu zjistili, že více inspektorů TFS má dohromady za sebou tisíce kontrol v oblasti TFS. Všechny tyto kontroly se promítly do rozsáhlých znalostí právních předpisů spojených s fyzickými kontrolami přeshraniční přepravy odpadů. Nicméně i přes několik legislativních změn a revizí právních předpisů jim stále chybí propojení mezi zákonodárci a inspektory v terénu, pokud jde o některé detaily v právních předpisech. Tyto “detaily” by mohly být tam, kde existují určité záměry s legislativou, ale kvůli nespojitosti způsobené dlouhými komunikačními linkami a mnoha agenturami mezi zákonodárci na úrovni EU a inspektory TFS a úrovní, na které tyto “detaily” nemusí být vyzdviženy výše v prioritách jednotlivých národů vůči Komisi, protože jsou to jen “detaily”.

Projekt si klade za cíl zjistit tyto velmi důležité detaily v souvislosti s fyzickými kontrolami kvantifikovaně, pomocí statistik IMPEL, a také prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s inspektory TFS ve všech členských státech s cílem tyto detaily identifikovat.

Použité kvantitativní údaje budou použity ve spojení s kvalitativními k identifikaci určitých klíčových bodů, které lze prostřednictvím statistik identifikovat jako problém pro velkou část Evropy, a k vyřešení problémů se statistikami v souvislosti s fyzickými kontrolami budou využity odborné znalosti úředníků TFS. Dále pak, jak se tyto problémy projevují při vlastní práci v souvislosti s možným nedostatkem nebo pominutým záměrem legislativy.

 

Number: 2021/07 – Status: Průběžně – Period: 2021 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter