IMPEL Logo

Přechod na povolení IED a řešení podstatných změn v povoleném zařízení

2012 - 2012

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Dne 6. ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice o průmyslových emisích, jejíž ustanovení uvedená v čl. 80 odst. 1 musí být do dvou let transponována do vnitrostátního práva. Podle směrnice IED je možné, že u mnoha průmyslových odvětví bude nutné provést přezkumy stávajících povolení, aby byly splněny požadavky závěrů o BAT v příslušném dokumentu BREF (čl. 3 odst. 11 a 12). Podle stávajících směrnic členské státy zavádějí různé systémy pro řešení změn probíhajících v zařízeních. Tyto změny jsou v povoleních prováděny v různých formátech a podobách, včetně dohodnutých změn povolení, změn povolení, technických změn povolení atd. Článek 20 směrnice IED se zabývá změnami zařízení prováděnými provozovateli a článek 63 se zabývá podstatnými změnami stávajících zařízení. Tato ustanovení budou vyžadovat nový přístup členských států k tomu, jak rozhodnout, zda je nutné provést úplnou revizi povolení, nebo zda se přijme neformálnější systém schvalování změn.

Tento projekt zorganizoval cvičení pro členské státy, které se zaměřilo na měnící se požadavky na vypracování Povolení podle nového ustanovení IED. Klíčové otázky byly:

  "
   Podrobné informace o tom, jaká je situace v jednotlivých zemích.
  • “Jak se budou povolení podle IED lišit od typů povolení, které v současné době připravují regulační orgány členských států?” (podle IPPC, LCP, WID atd.), a
  • “Jak budeme řešit podstatné změny povolených zařízení”?
  • .

  Ve zprávě o projektu jsou uvedeny výsledky diskusí a seznam doporučení pro členské státy a IMPEL.

   

Number: 2012/10 – Status: Dokončeno – Period: 2012 - 2012 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter