IMPEL Logo

Používání těkavých organických látek (VOC) a chlorovaných uhlovodíků

2000 - 2005

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Seminář VOC (2005)

Cílem tohoto projektu je výměna informací o provádění směrnice o těkavých organických látkách mezi odborníky a/nebo inspektory.  Během workshopu IMPEL byly účastníkům prezentovány informace o předpisech o těkavých organických látkách ve směrnici a některých vnitrostátních zákonech. Hlavní náplní byla diskuse o připravených případových studiích v malých pracovních skupinách, z nichž každá měla 8 až 16 členů. Hlavními výsledky byly:

 • ve vnitrostátních předpisech EU-MS existují částečně velké rozdíly
 • .
 • stále existují rozdílné výklady některých pojmů (např. instalace, fugitivní emise).
 • podle národních předpisů pro těkavé organické látky existují i další společné požadavky na snížení emisí (např. prach/částice).
 • některé požadavky ve směrnici byly kritizovány a měl by existovat proces revize.

Odhad opatření pro těkavé organické látky (2000)

Cílem projektu bylo přezkoumat metody a opatření pro odhad rozptýlených emisí VOC v EU a navrhnout pokyny pro zlepšení monitorování, udělování licencí a kontroly průmyslových činností.

Workshop o používání chlorovaných uhlovodíků v průmyslových závodech (2000)

Hlavním cílem tohoto semináře bylo porovnat situaci v členských státech (ČS) a přistupujících zemích (PŘ) a poskytnout přehled o současných předpisech EU, které se zabývají CHC. Závěry, které bylo možné z workshopu vyvodit, byly následující:

 • Směrnice o těkavých organických látkách je výchozím bodem správným směrem, ale je třeba sledovat její provádění a změnit povinnost analýzy půdních plynů.
 • Různé technické normy v ČS a AC vyžadují harmonizaci ve formě dokumentů BAT nebo EN.
 • Pod VOC – směrnicí musí stále existovat přísnější národní předpisy/normy
 • .
 • Všeobecně existuje naléhavá potřeba informací pro ČS i pro AC. IMPEL by měl poskytnout databázi týkající se postupů a pokynů v jiných zemích, BAT a alternativ k CHC
 • .
 • Naléhavě je třeba harmonizovat EKO-fondy, aby se podpořila sanace starých kontaminovaných lokalit, používání alternativ a náhražek CHSK a využívání nejlepších technologií.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Dokončeno – Period: 2000 - 2005 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter