IMPEL Logo

Přeshraniční přeprava elektronického odpadu

2010

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Praktikovatelnost a vymahatelnost návrhu přepracovaného znění OEEZ (2009)

IMPEL již dříve vypracoval kontrolní seznam pro zkoumání praktické proveditelnosti a vymahatelnosti (P&E)
otázek navrhovaných a stávajících právních předpisů v oblasti životního prostředí. V prosinci 2008 přijala Komise přepracovaný návrh směrnice o OEEZ. Tato zpráva popisuje posouzení otázek P&E vyplývajících z návrhu na základě kontrolního seznamu IMPEL.  Zpráva představuje syntézu výsledků odpovědí na dotazník a diskusí na seminářích a upozorňuje na širokou škálu otázek P&E.

Tackling illegal E-waste exports (2010)

(Boj proti nelegálnímu vývozu elektronického odpadu)

Legitimní a bezpečná likvidace elektronického odpadu (e-odpadu) je pro mnoho zemí již řadu let problémem s katastrofálními důsledky pro zdraví a pohodu lidí a značným zhoršením životního prostředí zejména v rozvojových zemích. Množství mezinárodních zákonů a předpisů dosud nedokázalo regulovat globální trh, na němž mohou bezohlední provozovatelé vydělávat na levné a nelegální likvidaci elektronického odpadu v zahraničí, místo aby zvolili ekologicky odpovědnou, ale dražší variantu úplné recyklace za účelem odstranění a neutralizace toxických materiálů. Cílem tohoto projektu bylo pomoci zúčastněným členským státům lépe porozumět jejich vlastnímu podílu na tomto problému a zjistit, jak by mohly účinněji řešit problém nelegálního vývozu elektronického odpadu.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Dokončeno – Period: 2010 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter