IMPEL Logo

Konference o odpadech a TFS

2006

Průběžně

Popis a cíle projektu

Mnoho projektů a činností expertního týmu pro odpady a TFS vychází z evropského nařízení o přepravě odpadů (ES) Nº 1013/2006 (WSR). Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení a zahrnuje přeshraniční aspekt, je velmi důležité mít aktivní a praktickou evropskou síť inspektorů a regulačních orgánů, kteří se pravidelně setkávají a vyměňují si praktické zkušenosti. Nejen inspektoři životního prostředí, ale také celníci a policisté a soudci. Probíhající projekty IMPEL-TFS i nadále ukazují potřebu navázání a především udržování dobré a praktické spolupráce mezi členskými státy, třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi.
V červnu 2014 byla přijata řada změn nařízení WSR, jejichž cílem je lepší a rovnější kontrolní režim WSR v celé EU; například vytvořením kontrolních plánů. Změny rovněž rozšiřují pravomoci donucovacích orgánů a zlepšují sdílení informací.

Tyto výroční konference mají proto za cíl usnadnit:

 • Výměnu osvědčených postupů a zkušeností;
 • Propagaci práce IMPEL mezi širší veřejností;
 • jednotnější přístup a výklad WSR;
 • Zlepšení spolupráce mezi zúčastněnými orgány činnými v trestním řízení;
 • Prezentace výsledků dalších relevantních (mezinárodních) projektů a iniciativ;
 • Sběr námětů pro budoucí práci týmu pro vývoz odpadů a TFS;
 • Zlepšení vazeb a společných akcí se zeměmi a regiony mimo Evropskou unii.

Související soubory/informace

 

 • Evropské nařízení o přepravě odpadů (ES) č. 1013/2006.
 • Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů za účelem využití do zemí, které nejsou členy OECD.
 • Vymáhací činnosti vycházejí z nařízení ES (ES) č. 1013/2006 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole. To je přímo použitelné ve všech členských státech EU. Článek 50 vyžaduje, aby členské státy prosazovaly toto nařízení, kontrolovaly přepravu a vzájemně bilaterálně nebo multilaterálně spolupracovaly s cílem usnadnit prevenci a odhalování nezákonné přepravy.
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Mezinárodní úmluvy: Basilejská, Hongkongská a Bamacká úmluva

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Průběžně – Period: 2006 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter