IMPEL Logo

Plánování kontrol přepravy odpadů

2015 - 2016

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Nový projekt Art. 50 odst. 2a nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů (WSR) stanoví, že členské státy EU do 1. ledna 2017 zajistí vytvoření jednoho nebo více inspekčních plánů (IP) pro celé své zeměpisné území. Tyto plány se týkají kontrol podle čl. 50 odst. 2 WSR, tj. provozoven, podniků, zprostředkovatelů a obchodníků v souladu s čl. 34 směrnice 2008/98/ES, a přepravy odpadů a jejich využití nebo odstranění. Během konference IMPEL-TFS v roce 2014 účastníci vyjádřili potřebu vypracovat standardní formát/šablonu nebo alespoň pokyny pro plán inspekcí v souladu s požadavky WSR, které by měly umožnit lepší srovnatelnost i IP. Podpořili také výměnu stávajících plánů, zkušeností a priorit.

Cíle jsou:

  • vypracovat pokyn pro plán inspekce (IP);
  • vytvořit platformu pro výměnu osvědčených postupů a zkušeností týkajících se IP (s využitím IMPEL-TFS Basecamp).

Výsledkem by mělo být, že členské státy budou moci vypracovávat srovnatelné plány inspekce s použitím stejných nebo rovnocenných prvků IP, např. pokud jde o posouzení rizik. To je důležité pro vytvoření rovných podmínek, protože v současné době existují obrovské rozdíly v provádění WSR, zatímco nelegální obchodování v rámci Evropy a přeskakování přístavů představují vážné problémy (viz Závěrečná zpráva o donucovacích opatřeních III systému IMPEL-TFS).

Související soubory/informace

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2016 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter