IMPEL Logo

Konference o vodě a půdě

2017

Průběžně

Popis projektu a jeho cíle

Evropská komise požádala skupinu IMPEL, aby rozšířila a uplatnila své regulační schopnosti v týmu odborníků na vodu a půdu. Efektivní řízení vodních a půdních zdrojů (kvality i kvantity) závisí na dobrém výhledovém plánování a realizaci založené na údajích, informacích a odborném posouzení. Je nezbytné, aby hospodářský růst v každém členském státě podporoval plánovanou udržitelnou ochranu a využívání vodních & půdních zdrojů. Iniciativa ECA, kterou podporuje Evropská komise, navíc přináší nové výzvy, zejména v bodě č. 5 (Připravit dokument(y) s pokyny pro správnou praxi v oblasti zajišťování souladu s předpisy v oblasti životního prostředí ve venkovských oblastech (ve vztahu k půdě a vodě)), které je třeba prozkoumat, prodiskutovat a nalézt návrhy pro naplnění ambiciózní perspektivy dalšího vývoje IMPEL.

Prováděné činnosti a zkušenosti získané v oblasti vody a půdy je třeba sdílet mezi členy IMPEL. Nástrojem pro široký kontakt a diskusi je každoroční konference o vodě a půdě. kliknutím na odkazy získáte další informace a zprávy:

Konference o vodě a půdě 2022

Konference o vodě a půdě 2019

Konference o vodě a půdě 2018

Konference o vodě a půdě 2017

Související soubory/informace

  • Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
  • Sdělení (KOM(2007) 414 v konečném znění) - řešení nedostatku vody a sucha v EU
  • Půda Tematic. Stategy COM(2006) 231
  • Návrh EU na rámcovou směrnici o půdě
  • Rámcová směrnice o vodě (WFD) 2000/60/ES a dceřiné směrnice
  • Společná zemědělská politika
  • Směrnice o průmyslových emisích (IED) 2010/75/EU
  • Program EU Země Copernicus (nařízení (EU) č. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Průběžně – Period: 2017 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter