IMPEL Logo

Sanace vody a půdy

2021

Průběžně

Popis a cíle projektu

Důležité je, abyste si uvědomili, že se jedná o projekt, který má být realizován v rámci projektu, a to v souladu se zásadou subsidiarity: "": Arial; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Řízení kontaminovaných míst je proces, který má v členských státech různou rychlost. To je částečně způsobeno rozdíly v právních předpisech, které by znamenaly různé definice, jako například “potenciálně kontaminovaná místa”, “kontaminovaná místa”, “sanovaná místa”. Z tohoto důvodu zahájila Evropská komise-JRC společně se sítí EEA-EIONET iniciativu s cílem najít obvyklé definice a průzkum v členských státech v roce 2018, jehož výsledkem bylo definování 6 statusů lokalit.

V případě, že se jedná o nějaký typ článku, je možné, že se jedná o nějaký typ článku, který se nachází v oblasti, kde se nachází, a že se jedná o nějaký typ článku, který se nachází v oblasti, kde se nachází: Arial; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Očekávané výsledky těchto projektů jsou:

  • Podpora/výměna technických zkušeností potřebných k dosažení pokroku ve fázi nápravy v Evropě, aby ty členské státy, v nichž v současné době neprobíhá žádný postup, měly jednu referenci.
  • Sdílet znalosti, dovednosti a osvědčené postupy, vytvářet technické pokyny, koordinovat činnost mezi zeměmi.
  • Zapojit hlavní evropské sítě, které se zabývají problematikou kontaminovaných míst, jako jsou COMMON FORUM, Eionet WG Contamination a NICOLE.
V případě, že se jedná o nějaký problém, je třeba, abyste se s ním vypořádali.">Aktivity 2023

  • Písmo: Arial; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Projektový tým pracuje na přípravě dvou nových dokumentů o termické desorpci a fytoremediaci. První návrh se očekává v říjnu 2023.
12pt;">Fzávěrečné zprávy 2022

V listopadu 2022 vydal projektový tým závěrečné zprávy o vícefázové extrakci a v lednu 2023 o praní půdy. Překlad těchto zpráv probíhá (očekává se v září 2023)

Zpráva o vícefázové extrakci (MPE) (CZ)

Zpráva o praní půdy (SW) (CZ)

V případě, že je to možné, je nutné, abyste se s ním spojili, abyste se s ním spojili.">

Projektový tým vydal v roce 2021 následující závěrečné zprávy o chemické oxidaci in situ v několika jazycích EU:

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

">Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

15pt;">Έκθεση γι&alfa; την επιτόπι&alfa; χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Zpráva o chimickém hodnocení in situ (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

15pt;">Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

15pt;">Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

15pt;">In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) zpráva (SI)

15pt;">In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečnáspráva (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Odběr půdních par (závěrečné zprávy za rok 2021)

Projektový tým vydal v roce 2021 následující závěrečné zprávy o odběru půdních par v několika jazycích EU:

Zpráva o odsávání půdních par (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση γι&alfa; την εξ&alfa;γωγή &alfa;τμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

V případě, že by se jednalo o nějaký problém, tak by se jednalo o problém, který by mohl nastat.">Související soubory/informace

• Půdní tematická strategie: Písmo: "Arial"; barva: #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• COM(2006)231 final: Písmo: font: Arial; barva: #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• Stockholmská úmluva (čl. 6, poslední verze): Arial; barva: "Stockholmská úmluva", "Stockholmská úmluva", "Stockholmská úmluva": #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• MINAMATA Convention on Mercury: Arial; barva: "MITAMATA", "MITAMATA", "MITAMATA": #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• Žádný čistý zábor půdy do roku 2050 poprvé uveden v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje, KOM(2011) 571 v konečném znění.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Průběžně – Period: 2021 – Topic: Voda a půda - Tags: water

Subscribe to our newsletter