IMPEL Logo

Zločiny proti vodě

2018 - 2021

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V Závěrech Rady o boji proti trestným činům proti životnímu prostředí  (8. prosince 2016) byla uznána úloha IMPEL v boji proti trestným činům proti životnímu prostředí, ale společná definice “trestných činů proti vodě” je náročným úkolem. Kromě toho jsou trestné činy související s vodou často překódovány pod jiné trestné činy – jako jsou podvody, korupce, nedovolené obchodování, falšování dokumentů, terorismus – z důvodu absence systematického analytického přístupu. Povaha a rozsah těchto druhů činností jsou stále relativně neznámé. Na základě těchto skutečností je cílem tohoto návrhu rozšířit znalosti o trestných činech souvisejících s vodou a zapojit společenství IMPEL do projektu zaměřeného na shromažďování a sdílení informací o tomto tématu, jeho výskytu, vnímání a řízení u příslušných orgánů.

Očekávané výsledky:

  • Hlubší porozumění a povědomí členů IMPEL o významu trestných činů v oblasti sladké vody a jejich dopadu na vodní stres a bezpečnost vodních zdrojů v Evropě.
  • Dokument o posouzení hrozeb trestných činů proti vodě.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Dokončeno – Period: 2018 - 2021 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter