IMPEL Logo

Víceletý strategický program 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 nový víceletý strategický program (MASP) na období 2022-27 je vypracován s ohledem na řadu globálních problémů a z nich vyplývajících praktických výzev a výzev v oblasti zdrojů pro naše členy. Je možné, že další neočekávaný vývoj může mít dopad na provádění programu. Je utvářen "Zelenou dohodou Evropské unie (EU)" s ambiciózním cílem "nulového znečištění" a nezbytnými situacemi v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Zohledňuje výsledky hodnocení správy IMPEL 2020 a návrhy na reformu. Navazuje na poziční dokument IMPEL o zajištění souladu s předpisy v oblasti životního prostředí, který byl předán Evropské komisi (EK), a bude také odrážet další vývoj v pracovních oblastech akčního plánu EU pro zajištění souladu s předpisy v oblasti životního prostředí, na němž se IMPEL podílí spolu s dalšími evropskými sítěmi odborníků v oblasti životního prostředí. 

Tags:

Subscribe to our newsletter