IMPEL Logo

Zařazení odpadů ze Zeleného seznamu podle nařízení o přepravě odpadů

Účelem praktických pokynů je pomoci podnikům a orgánům, které produkují, zpracovávají,
přepravují, vyvážejí a kontrolují odpady, při správném hodnocení těchto odpadů. Cílem pokynů je tedy poskytnout pomoc při hodnoceních, která je třeba provádět v souvislosti se zařazováním odpadů s ohledem na nařízení o přepravě odpadů. Obsah představuje výklad Dánské agentury pro ochranu životního prostředí k základním pravidlům a je určen výhradně jako vodítko. V případě neshody ohledně výkladu pravidel rozhoduje soud.
Procedurální požadavky na přepravu odpadů nebudou v této publikaci rozebírány. Referenční materiál s pokyny k postupům při dovozu/vývozu odpadů je k dispozici na internetových stránkách Agentury pro ochranu životního prostředí. Rakouské pokyny pro klasifikaci odpadů podle zeleného seznamu poskytly dánským pokynům značnou inspiraci. Mnoho dalších členských států EU vytvořilo pokyny a podrobné internetové stránky k nařízení o přepravě odpadů, i když většina z nich se zaměřuje na postupy týkající se přeshraniční přepravy.

Překlad těchto pokynů do češtiny podpořila síť IMPEL.

Tags:

Lead country and contact

Spojené království

Subscribe to our newsletter