IMPEL Logo

Metodika správných věcí pro povolování - Srovnání

Doing the right things for environmental permitting je probíhající projekt (2016-2018), který se blíže zabývá vztahem mezi povolováním a inspekcí, identifikuje zajímavé případové studie a osvědčené postupy v Evropě a identifikuje a popisuje kroky, které by mohly být použity v povolovacích řízeních.

Návrhem tohoto tříletého projektu je: 1) shromáždit a porovnat postupy, které se v současné době používají v rámci
Evropy, a objasnit potřeby, 2) na základě těchto informací vypracuje projektový tým pokyny, které budou dostatečně flexibilní, aby se mohly přizpůsobit orgánům v Evropě při vydávání povolení pro IED, 3) uspořádat školení o povolování IED a zjistit nedostatky v nástrojích a metodikách pro vydávání povolení, aby mohly být zahájeny nové projekty IMPEL.

Konečným výsledkem práce je postupný návod pro vydávání povolení, dobře vyškolení úředníci pro vydávání povolení
a identifikace nových iniciativ IMPEL pro projekty týkající se vydávání povolení.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemsko

Subscribe to our newsletter