IMPEL Logo

Příručka pro kontrolu a vymáhání elektronického odpadu

Tato příručka si klade za cíl poskytnout praktické pokyny a základní informace pracovníkům regulačních a donucovacích orgánů, kteří se zabývají přeshraničním pohybem použitých elektrických a elektronických zařízení (UEEE) a elektrického a elektronického odpadu (e-odpadu). Přestože pro účinné prosazování Basilejské úmluvy, a to i v souvislosti s elektronickým odpadem, jsou důležitá opatření zemí vývozu i dovozu, příručka se zaměřuje především na země dovozu. Důvodem je skutečnost, že cílem projektu je podpořit budování kapacit v dotčených zemích, které jsou převážně zeměmi dovozu. Vzhledem k tomu, že námořní přístavy jsou zdaleka hlavními místy vstupu zásilek elektrozařízení a elektronického odpadu na africký kontinent, zaměřuje se tato příručka na budování kapacit a zlepšení spolupráce mezi úředníky odpovědnými za prosazování a regulaci, jejichž každodenní práce souvisí s africkými námořními přístavy.

Příručku připravili v roce 2012 členové projektového týmu IMPEL, kteří jsou zodpovědní za realizaci komponenty IV projektu E-waste Africa. Příprava probíhala v úzké spolupráci se sekretariátem Basilejské úmluvy a BCCC-Nigérie.

Tags:

Subscribe to our newsletter