IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Pod názvem ‘easyTools’ shromáždil projektový tým pod vedením Německa informace o hodnocení rizik, které se používá v celé Evropě. Na základě těchto informací byla vyvinuta a testována nová metodika založená na pravidlech, nazvaná Integrovaná metoda hodnocení rizik (IRAM). Tato příručka tuto metodiku popisuje.

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter