IMPEL Logo

Finanční rezerva na závazky vůči životnímu prostředí - praktická příručka

Tato praktická příručka je určena jako referenční dokument pro regulační orgány. Nepředepisuje, co by měl regulátor dělat. Naopak, jejím cílem je poskytnout informace, které pomohou regulačním orgánům lépe rozhodovat o finančním zajištění povinností a závazků v oblasti životního prostředí. Tímto způsobem by měla přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí a veřejných financí, podpořit dodržování zásady "znečišťovatel platí" a podpořit investice provozovatelů do prevence znečištění.
Průvodce identifikuje otázky, které je třeba zvážit v rozhodovacím procesu při posuzování finančního zajištění, a pomáhá regulačním orgánům a dalším uživatelům při hledání úspěšných řešení. Zdůrazňuje také význam průběžné údržby a monitorování finančního zajištění pro zajištění úspěšného poskytování tohoto finančního zajištění v případě potřeby a uvádí příklady použití a pokyny na mezinárodní úrovni.

Tři hlavní části příručky obsahují:

  1. informace o výpočtu výše finanční rezervy včetně odkazů na dostupné nástroje a šablonu;
  2. podrobný rozpis hlavních výhod a nevýhod jednotlivých finančních rezerv spolu s doporučenými kontrolami finančních rezerv obecně a jednotlivých finančních rezerv; a
  3. příklady použití a pokyny.

Tags:

Lead country and contact

Spojené království (Skotsko)

Subscribe to our newsletter