IMPEL Logo

Osvědčené postupy pro řešení rozptýleného znečištění dusičnany z farem a zemědělských usedlostí

Tento nástroj shromažďuje příklady osvědčených postupů pro řešení rozptýleného znečištění dusičnany z farem a zemědělských podniků. Účelem dokumentu je představit pragmatické metody, které mohou přispět k omezení vyplavování dusičnanů do vodního prostředí, a tím přispět k vyšší úrovni souladu s cílem nitrátové směrnice a rámcové směrnice o vodě.

Podle nitrátové směrnice musí členský stát stanovit kodexy správné zemědělské praxe,které mají zemědělci uplatňovat, jak je uvedeno v přílohách II a III. Kodexy správné praxe jsou prováděny jako řada konkrétních povinností pro zemědělce a mohou se v jednotlivých členských státech lišit. Záměrem tohoto dokumentu je podrobněji než dosud popsat, jak lze tyto povinnosti kontrolovat, a nakonec pomoci každému členskému státu, aby byl v souladu se směrnicí.

Dusíkatá směrnice tvoří nedílnou součást rámcové směrnice o vodě a je jedním z klíčových nástrojů ochrany vod před zemědělskými tlaky. Tato práce proto bude zahrnovat opatření provádějící obě směrnice EU.

Dokument částečně vychází ze zprávy komisí EU z roku 2011, “Kontrola provádění nitrátové směrnice. Výsledky dotazníku mezi členskými státy. Guidelines on Controls” (příloha 1) s cílem ještě více konkretizovat doporučení ze zprávy uvedením praktických příkladů dobré praxe pro kontrolu různých opatření. Příklady mohou pocházet z jednoho členského státu nebo mohou být kompilací praxe z více členských států.

Tags:

Lead country and contact

Dánsko

Subscribe to our newsletter