IMPEL Logo

Pokyny pro kontroly skládek (revidovaná verze 2016)

Kontrola na skládce se musí týkat různých témat. Na základě projektu IMPEL’o skládkách se inspekční tým rozhodl vybrat určitá témata, na která se zaměří v tomto pokynu, a to:
(1) Kritéria a postupy pro přijímání odpadů.
(2) Kontrola plynů.
(3) Ochrana půdy a vody (podzemní vody).
(4) Kontrola vody a nakládání s výluhy.

Tento návod obsahuje u každého z výše uvedených témat stručný popis, včetně požadavků směrnice o skládkách týkajících se této činnosti. Za druhé jsou uvedeny odkazy na (známé) existující pokyny a nástroje v členských státech EU.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemsko

Subscribe to our newsletter