IMPEL Logo

Dodržování pokynů: Systém řízení společnosti (CMS)

Tradiční dohled má několik nedostatků. Přestože některé regulované subjekty potřebují odstrašující přístup, většina regulovaných subjektů je ochotna se veřejnoprávním předpisům podřídit. Některé z nich, zejména větší regulované organizace, reagují na nové formy regulace. Pro tyto společnosti není tradiční přístup založený na příkazu a kontrole příliš účinný, protože neuznává vlastní schopnosti společnosti’a může podrývat vnitřní motivaci.

Pro kompetentní a motivované společnosti je proto efektivnější hodnotit způsob, jakým organizují dodržování předpisů, než pouze měřit dodržování předpisů. Část systému řízení společnosti, která je zaměřena na zajištění shody, nazýváme systémem řízení shody společnosti.
Tento návod je použitelný pro posouzení systému řízení shody. Lze jej použít k posouzení systému řízení shody jakékoli regulované společnosti.

Tento pokyn obsahuje stručný popis základních principů, výhod a vývojový diagram, který lze použít při uplatňování dohledu nad systémem řízení shody. Přílohy poskytují další vysvětlení k použití, jako je slovníček pojmů, nástroj pro dohled nad systémem CMS, kompetence pro dohled nad systémem CMS a praktické tipy pro agentury a inspektory.

 

Tags:

Lead country and contact

Nizozemsko

Nizozemsko

Subscribe to our newsletter