IMPEL Logo

Pokyny k provádění IED při plánování a provádění inspekcí

Tento návod byl vypracován v rámci projektu IMPEL 2012: Hlavním cílem tohoto projektu bylo zorganizovat výměnu informací o osvědčených postupech při provádění článku 23 směrnice IED s přihlédnutím k pokynům pro plánování inspekcí a hodnocení rizik, které již byly vypracovány v rámci IMPEL, a k požadavkům popsaným v článku 23 směrnice IED.

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter