IMPEL Logo

Pokyny pro fungování oběhového hospodářství

Klíčovým prvkem přechodu na oběhové hospodářství jsou inovace ve výrobních a recyklačních zařízeních, jejichž cílem je účinné využívání zdrojů, předcházení vzniku odpadů a využívání zbytků z výroby nebo materiálů získaných z odpadů jako druhotných surovin. Klíčovou podmínkou pro to, aby tyto oběhové inovace fungovaly, je lepší propojení politiky, práva a regulace v praxi. Tyto pokyny byly vypracovány s cílem podpořit regulační orgány, tvůrce politik a zákonů a podniky při umožňování a realizaci těchto inovací a čelit některým společně sdíleným výzvám.

Zpráva obsahuje zápis z konference MIW&IMPEL, na které byly představeny “Pokyny pro regulační orgány k umožnění inovací pro oběhové hospodářství (předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace)” 

Tags:

Lead country and contact

Itálie

Subscribe to our newsletter