IMPEL Logo

Pokyny pro efektivní plánování kontrol přepravy odpadů

Podle nařízení (EU) č. 660/2014 musí členské státy EU do 1. ledna 2017 vypracovat kontrolní plány pro kontroly přepravy odpadů, aby zajistily potřebnou kapacitu pro kontroly a účinně předcházely nezákonné přepravě. Tento metodický dokument, který vypracoval tým projektu IMPEL na základě zkušeností jednotlivých států, průzkumu a intenzivních diskusí s regulačními orgány z účastnických zemí a dalšími odborníky, vysvětluje základní prvky plánu inspekcí přepravy odpadů a souvisejícího hodnocení rizik, popisuje osvědčené postupy a nabízí řadu nástrojů, které mohou být užitečné pro orgány, jež mají plán inspekcí vypracovat.

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter