IMPEL Logo

Pokyny pro monitorování kožedělného průmyslu

Účelem těchto pokynů je poskytnout inspektorům některé užitečné prvky pro plánování a provádění inspekce životního prostředí v koželužně v souladu s vnitrostátními právními předpisy a doporučeními IMPEL.

Tags:

Subscribe to our newsletter