IMPEL Logo

Nástroj IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

IRI je zkratka pro IMPEL Review Initiative a jedná se o dobrovolné vzájemné hodnocení, v jehož rámci si orgány členských zemí IMPEL vzájemně pomáhají zlepšit provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Díky IRI získává hostitelská země bezplatné poradenství pro další zlepšování své práce a v rámci evropského společenství dochází k výměně osvědčených postupů.

Pokud máte zájem o hostování IRI, tento informační balíček vám poskytne několik klíčových informací.

Zkušenosti s nástrojem

Diskuze na linkedinu:

Další příloha(y)

Tags:

Lead country and contact

Nizozemsko

Subscribe to our newsletter