IMPEL Logo

Ochrana přírody při povolování a kontrole průmyslových zařízení

Tato zpráva/nástroj se zaměřuje zejména na objasnění kritérií pro screening, posouzení významných vlivů, posouzení kumulativních dopadů a případně na mechanismy zavedené ke kontrole dodržování podmínek povolení týkajících se zmírňujících opatření stanovených podle čl. 6(3). V souvislosti s řešením problematiky soustavy Natura 2000 při povolování a kontrole průmyslových zařízení projekt identifikoval některé osvědčené postupy, jak jsou popsány ve zprávě.

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter