IMPEL Logo

Sousedský dialog - sada nástrojů

Tento dokument je určen úřadům a společnostem, které chtějí využít nebo podpořit přímý dialog
přístup k řešení environmentálních konfliktů mezi obyvateli a průmyslovými podniky. Řada členských států se zapojila do řady projektů zaměřených na navazování sousedských dialogů, v rámci kterých byly shromážděny a vyhodnoceny příklady toho, jak lze pomocí dialogu řešit environmentální konflikty mezi podniky a jejich sousedy.

Další jazyk(y)

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter