IMPEL Logo

Databáze rizikových kritérií (IRAM)

Dne 6. ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice o průmyslových emisích (IED) a její ustanovení uvedená v čl. 80 odst. 1 musela být do dvou let provedena do vnitrostátního práva. Směrnice IED stanoví nové požadavky na kontrolu průmyslových zařízení, jak je popsáno v článku 23 směrnice. Povinnosti týkající se rutinních inspekcí v oblasti životního prostředí představují pro členské státy EU novou výzvu. IMPEL již v rámci projektu IMPEL easyTools vyvinul integrovanou metodu hodnocení rizik (IRAM) jako nástroj, který má členským státům pomoci splnit požadavky článku 23 IED. Vývoj integrované metody posuzování rizik (IRAM) a souvisejícího IT nástroje jasně ukázal, že nástroj pro posuzování rizik by měl být používán nejen pro inspekce IED, ale také pro inspekce podle směrnice Seveso a RMCEI.

Databáze kritérií rizik

V rámci projektu byla vytvořena přístupová databáze obsahující soubor rizikových kritérií používaných orgány ochrany životního prostředí v celé EU.

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter