IMPEL Logo

Stanovení inspekčních cílů a pokyny pro sledování výkonnosti

Několik let se IMPEL zabýval tématem plánování kontrol v rámci projektu Doing the right thing (DTRT). DTRT zavedl cyklus inspekcí v oblasti životního prostředí. Důležitými kroky v tomto cyklu jsou stanovení priorit a definování cílů inspekcí a souvisejících výkonnostních ukazatelů. Když orgány začaly DTRT provádět, ukázalo se, že potřebují další podporu, zejména pokud jde o tyto dva kroky. Proto se IMPEL rozhodl v těchto oblastech vyvinout některé další nástroje.
Pokyny uvedené v této zprávě se zaměřují na stanovení cílů inspekcí a monitorování výkonnosti. V rámci jiného projektu byl vyvinut nástroj pro stanovení priorit (projekt EasyTools). Společně s DTRT poskytují úřadům ucelený soubor pokynů pro plánování kontrol.

Tento návod byl sepsán především na pomoc kontrolním orgánům při stanovování a monitorování cílů kontrol regulovaných zařízení, ale lze jej využít i šířeji. Například kontrolní orgány, které mají rovněž pravomoc přijímat donucovací opatření proti nelegálnímu ukládání odpadů, mohou metodiku uvedenou v tomto návodu použít ke stanovení a monitorování cílů pro systematické řešení těchto míst.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemsko

Subscribe to our newsletter