IMPEL Logo

Návod krok za krokem pro plánování inspekce životního prostředí

V souladu s doporučením o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí (RMCEI) by měly být všechny inspekční činnosti předem naplánovány. Odborníci z praxe vyjádřili potřebu pokynů, které by napomohly provádění minimálních kritérií pro plánování v rámci RMCEI. Za tímto účelem byl vytvořen tento návod.

Tags:

Subscribe to our newsletter