IMPEL Logo

Pokyny krok za krokem pro kontroly přepravy odpadů

V souladu s doporučením o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí (RMCEI) by měly být všechny inspekční činnosti předem naplánovány. Nařízení EU o přepravě odpadů (WSR) uvádí, že členské státy musí stanovit pravidla pro prosazování a provádění inspekcí. Nařízení pouze uvádí některé údaje o tom, jak, kde a kdy by měly probíhat. Tato příručka byla vypracována s cílem odpovědět na tyto otázky podrobněji.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemsko

Subscribe to our newsletter