IMPEL Logo

Tools

  • Metodika správných věcí pro povolování - Srovnání

    Projekt Doing the right things for environmental permitting (2016-2018) se zabývá vztahem mezi povolováním a inspekcí, identifikuje zajímavé případové studie a osvědčené postupy v Evropě a identifikuje a popisuje kroky, které by mohly být použity v povolovacích řízeních.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter