IMPEL Logo

Tools

  • Nástroj IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

    IRI je zkratka pro IMPEL Review Initiative a jedná se o dobrovolné vzájemné hodnocení, v jehož rámci si orgány členských zemí IMPEL vzájemně pomáhají zlepšit provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Díky IRI získává hostitel bezplatnou radu pro další zlepšení své práce a v rámci evropského společenství dochází k výměně osvědčených postupů. Pokud máte zájem o hostování IRI, tento informační balíček vám poskytne několik klíčových informací.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter