IMPEL Logo

Úprava odpadu před skládkováním podle čl. 6 směrnice o skládkách

Tato zpráva přináší výsledky části projektu IMPEL Landfill zaměřené na implementaci článku 6 směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů členskými státy EU s cílem prozkoumat situaci v členských státech, pokud jde o skládkování neupraveného odpadu. Předběžně byl rozeslán průzkum.

Zpráva obsahuje:

  Podrobněji se věnuje následujícím otázkám
 • analýzu různých přístupů k vyhodnocení potřeby úpravy před skládkováním
 • .
 • analýzu kritérií a technologií pro úpravu odpadů
 • pokyny k povolení míchání odpadů
 • .
 • poznatky o společné metodice hodnocení ANC při nakládání se stabilními nereaktivními odpady
 • .
 • návrhy na správnou kontrolu pro posouzení souladu s nakládáním s pevným i průmyslovým odpadem
 • .

Tags:

Subscribe to our newsletter