IMPEL Logo
  • Tre udbud af tjenesteydelser til støtte for IMPEL-aktiviteter

    Tre udbud af tjenesteydelser til støtte for IMPEL-aktiviteter

Velkommen til IMPEL

Europæisk netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL) er en international non-profit sammenslutning af miljømyndigheder i EU's medlemsstater, tiltrædelses- og kandidatlande, EØS- og EFTA-lande samt potentielle kandidater til at blive medlem af Det Europæiske Fællesskab.

Vores mission er at sikre effektiv gennemførelse og håndhævelse af europæisk miljølovgivning ved at fremme professionelt samarbejde, information og udveksling af bedste praksis mellem miljømyndigheder.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter