IMPEL Logo
 • Gem datoen for konferencen 4 Networks

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

 • Finansielle hensættelser til miljøforpligtelser Praktisk vejledning

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

 • Resultaterne af IMPEL-projektet om rensning af vand og jord blev præsenteret på Intersol-konferencen

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

 • IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE)-projektgruppen aflagde besøg på stedet i Murcia, Spanien

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

 • IRI Island 2023

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

 • IMPEL-projektet om gennemførelse af fugle- og habitatdirektiverne på europæiske flyvepladser aflagde sit første besøg på en flyveplads

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

 • IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

  IMPEL's styringskomité for industri- og lufttekniske eksperthold mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen

Velkommen til IMPEL

Europæisk netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL) er en international non-profit sammenslutning af miljømyndigheder i EU's medlemsstater, tiltrædelses- og kandidatlande, EØS- og EFTA-lande samt potentielle kandidater til at blive medlem af Det Europæiske Fællesskab.

Vores mission er at sikre effektiv gennemførelse og håndhævelse af europæisk miljølovgivning ved at fremme professionelt samarbejde, information og udveksling af bedste praksis mellem miljømyndigheder.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter